top of page

Irtotuntien säännöt / ehdot

Ilmoittautumalla tunneille hyväksyt samalla studion irtotuntien säännöt ja ehdot, luethan ne huolellisesti läpi.

 

Tunnit ovat irtotunteja, joten aloittaa voit koska vaan!

 

Tunneille osallistuminen:

Tunneille voi osallistua 15 vuotta täyttänyt henkilö. Jos sinulla on jokin pysyvä tai tilapäinen sairaus, vamma tai lääkitys, tarkista aina lajin sopivuus sinulle lääkäriltäsi ennen lajin aloittamista. Tunneille osallistutaan omalla vastuulla, ja suosittelemme kaikille vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. Alaikäisen varauksista tulee huolehtia huoltaja.

Tuntien varaaminen:

Tunnit varataan nettisivuiltamme varausjärjestelmämme kautta.
Varauskalenteri näkyy aina 4 viikkoa eteenpäin järjestelmässä.
Sinulla voi olla vain 7 voimassa olevaa varausta kerralla.

Oppilaiden vakuuttaminen:

Oppilaita ei ole erikseen vakuutettu. Suosittelemme kaikille henkilökohtaista vapaa-ajan vakuutusta, joka kattaa myös harrastustoiminnan.

Tuntien maksaminen:

Järjestelmästä voit ostaa kätevästi itsellesi kortin kohdasta "Prepaid-kortit". Kortin voit ostaa myös paikan päällä mikäli haluat hyödyntää esimerkiksi liikuntaseteleitä tai opiskelija-alennuksen.

Huomioithan että Studio Moven Tampereen toimipisteissä Hämeenpuistossa sekä Tampellassa meillä ei ole myyntiä paikan päällä. Kortit tulee ostaa näiden toimipaikkojen tunneille etukäteen netistä: www.varaaheti.fi/studiomove/prepaids.

Jo ostettuja kortteja ei vaihdeta takaisin rahaksi. Kaikki kortit ovat henkilökohtaisia. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Starttipaketti:

Starttipakettia voi ostaa vain 1 kpl / asiakas. Starttipaketin voi ostaa vain kerran. 

 

Vuosijäsenien ehdot löydät erikseen nettisivuiltamme.

Tuntien peruminen:

Varatut tunnit tulee asiakkaan perua viimeistään 24 tuntia ennen tunnin alkua. Peruutukset tehdään kirjautumalla sisään kohdasta "omat varaukset". Peruuttamattomat ja myöhässä peruutetut tunnit laskutetaan (15€). Lasku lähetetään sähköpostitse. Lääkärintodistuksella peruutus maksutonta, lääkärintodistuksen voi lähettää sähköpostitse tai näyttää todistusta vastaanottoon seuraavan kerran tunnille saapuessasi.

Laskun summaa 15€ voi hyödyntää seuraavalla ostokerralla tuomalla maksukuitin. Maksukuitti on käytettävissä tunneillemme 12kk. Kuitilla voit vähentää ostosummaa ostaessasi esimerkiksi kertamaksun, 5- tai 10-kerran kortin. Huomioi kuitenkin että hyväksymme enintään kaksi laskua hyödynnettäväksi per ostokerta. Lääkärintodistuksella peruutus on maksutonta.

Tuntien perumiseen liittyvät viestit ja kysymykset voi laittaa: office@studiomove.fi.

 

Tuntimuutokset:

Pidätämme kaikki oikeudet tilapäsiin ja pysyviin tunti- sekä opettajamuutoksiin.
Opettajan sairastuessa pyrimme löytämään tunnille aina sijaisen. Mikäli sijaista ei löydy, pidätämme oikeuden perua tunnin lyhyelläkin varoitusajalla.

Pidätämme oikeuden peruuttaa tunnin mikäli ilmoittautuneita on vähemmän kuin 4.

Peruutuksista ilmoitamme aina henkilökohtaisesti 24h ennen tekstiviestillä/sähköpostitse tunnille mukaan ilmoittautuneille!

Studio Move ei ota vastuuta tuntiperuutuksien tai -muutoksien saapumisesta mikäli oppilas ei ole hyväksynyt tekstiviestejä tai sähköposteja.

Kortin voimassaolo:
Kortin voimassaolot ovat starttipaketissa 3 viikkoa, 5kk korteissa 3kk, 10-20 x korteissa 5 kk. Mikäli kortti vanhenee, on vanhaan korttiin mahdollista saada lisäaikaa ostamalla uusi kortti. Tällöin edellisen kortin (1kpl) voimassaoloaikaa jatketaan saman verran, kuin uuden ostettavan kortin voimassaolo on.  Mikäli haluat jatkoaikaa tässä tapauksessa vanhaan korttiin, ota yhteyttä office@studiomove.fi

 

Tarkistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja että olet kirjoittanut yhteystietosi oikein.

 

Tervetuloa tunneille!

--------------------------------

Attending classes:

A person over the age of 15 can participate in the classes. If you have a permanent or temporary illness, injury or medication, always check the suitability of the sport with your doctor before starting the sport. You attend the classes at your own risk, and we recommend everyone to take out leisure accident insurance. The guardian must take care of the minor's reservations. ​

 

Booking drop in - lessons:
Lessons are booked on our website through our Booking System. The booking calendar is always displayed 4 weeks ahead in the system. You can only have 7 valid reservations at a time. ​

 

Convincing students:
Students are not separately insured. We recommend personal leisure insurance to everyone, which also covers hobby activities. ​

Paying for lessons:
You can conveniently buy a card from the system under "Prepaid cards". You can also buy the card on site if you want to take advantage of, for example, exercise vouchers or a student discount. Please note that we do not have on-site sales at Studio Move's Tampere locations in Hämeenpuisto and Tampella. Cards must be purchased for classes at these locations in advance online: www.varaaheti.fi/studiomove/prepaids. ​ Cards that have already been purchased cannot be exchanged back for money. All cards are personal. Offers cannot be combined with other offers.

Starter package:

Only 1 starter package can be purchased per customer. The starter package can only be purchased once. You can find the terms and conditions of annual members separately on our website. ​

 

Canceling lessons:

The booked classes must be canceled by the customer no later than 24 hours before the start of the class. Cancellations are made by logging in under "my reservations". Uncancelled and late canceled classes will be invoiced (€15). The invoice will be sent by e-mail. The invoice amount of €15 can be used on the next purchase by bringing the payment receipt. The payment receipt is available for our classes for 12 months. With a receipt, you can reduce the purchase amount when you buy, for example, a one-time payment, a 5- or 10-time card. Please note, however, that we accept a maximum of two invoices for use per purchase. With a medical certificate, cancellation is free of charge.

 

Hour changes:

We reserve all rights to temporary and permanent lesson and teacher changes. When a teacher is sick, we always try to find a substitute for the class. If a substitute cannot be found, we reserve the right to cancel the lesson even with a short notice. We reserve the right to cancel the class if there are fewer than 4 people registered. We always notify those registered for the class about cancellations personally 24 hours before by text message/email! Studio Move does not take responsibility for the arrival of class cancellations or changes if the student has not accepted text messages or emails.

 

Card validity:

The validity of the card is 3 weeks in the Start package, 3 months in 5-month cards, 5 months in 10-20 x cards. If the card expires, it is possible to get additional time on the old card by buying a new card. In this case, the validity period of the previous card (1 piece) is extended by the same amount as the validity of the new card to be purchased. If you want an extension to the old card in this case, contact office@studiomove.fi Please check that your contact information is up to date and that you have entered your contact information correctly. Welcome to Studio Move!

Colourful Fruits Facebook Cover (3).png
bottom of page