top of page

1. Rekisterinpitäjä
Studio Move Finland Oy 3186548-8 
Kauppakatu 6A 33210 Tampere
office@studiomove.fi
www.studiomove.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
010 322 3333 
office@studiomove.fi

3. Rekisterin nimi
Studio Moven asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja kerätään yhteydenpito- ja markkinointitarkoituksiin sekä laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tarkoitus on kerätä tarvittavat oppilaan yhteystiedot yhteydenpitoa, tuntien nimilistoja, laskutusta ja markkinointia varten. Rekisteriin kerätään henkilön nimi,syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), alaikäisten asiakkaiden kohdalla myös huoltajan nimi ja yhteystiedot, laskutusosoite sekä tilauksiin liittyvät tuntivalinnat ja muut ostot.
Yhteydenpito rekisterin pohjalta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse.

Rekisterin tietoja annetaan kolmansille osapuolille:
- Trust Capital Finland Oy (Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, siirtyy laskutus Trust Capitalin perittäväksi.)
- Opettajat saavat oman ryhmänsä nimilistan, huoltajan puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen yhteydenpitoa varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tunneille ilmoittautumisen yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän laskutusta ja perintää suorittaville tahoille.

8. Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus milloin tahansa tarkistaa, mitä tietoja asiakasrekisteriin on hänestä tallennettu, samoin kuin pyytää häntä koskien henkilötietojen rekisteristä poistamista. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

10. Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelylle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste on henkilön oma suostumus.

bottom of page